connect() ) genMySQLErr( 'Beklager.
Systemet er under optimalisering,
tjenesten er snart oppe igjen..
' ); if( !$MySQL->select_db() ) genMySQLErr( '
Beklager.
' ); $cacheParam = array(); class CMySQL { var $host = DATABASE_HOST; var $sock = DATABASE_SOCK; var $port = DATABASE_PORT; var $user = DATABASE_USER; var $passwd = DATABASE_PASS; var $db = DATABASE_NAME; var $connected = false; var $link = null; function connect() { if ( $this->connected ) return; if( strlen($this->port) ) $this->port = ":".$this->port; if ( strlen($this->sock) ) $this->sock = ":".$this->sock; $this->link = @mysql_connect( $this->host . $this->port . $this->sock, $this->user, $this->passwd ); if ( $this->link ) $this->connected = true; return $this->connected; } function select_db() { return @mysql_select_db( $this->db ); } } function db_list_tables( $error_checking = true ) { global $MySQL; $res = mysql_list_tables($MySQL->db); if ( $error_checking && !$res ) genMySQLErr( 'Database list tables failed' ); return $res; } function db_get_encoding ( $error_checking = true ) { global $MySQL; $res = mysql_client_encoding($MySQL->link); if ( $error_checking && !$res ) genMySQLErr( 'Database get encoding error' ); return $res; } function db_res( $query, $error_checking = true ) { global $MySQL; $res = mysql_query( $query, $MySQL->link ); if ( $error_checking && !$res ) genMySQLErr( 'Beklager feil i visning av siden.
Feil kan dukke opp her under bygging av nettsiden.
Oppdater siden.', $query ); return $res; } function db_arr( $query, $error_checking = true ) { $res = db_res( $query, $error_checking ); if( !$res ) return false; $arr = mysql_fetch_array( $res ); return $arr; } function db_assoc_arr( $query, $error_checking = true ) { $res = db_res( $query, $error_checking ); if( !$res ) return false; $arr = mysql_fetch_assoc( $res ); return $arr; } function db_value( $query, $error_checking = true, $index = 0 ) { $arr = db_arr( $query, $error_checking ); $val = $arr[$index]; return $val; } function fill_array( $res ) { global $MySQL; if (!$res) return false; $i = 0; $arr = array(); while( $r = mysql_fetch_array( $res ) ) $arr[$i++] = $r; return $arr; } function fill_assoc_array( $res ) { global $MySQL; if (!$res) return false; $i = 0; $arr = array(); while( $r = mysql_fetch_assoc( $res ) ) $arr[$i++] = $r; return $arr; } function getParam( $param_name, $use_cache = true ) { global $cacheParam; if ( $use_cache && isset($cacheParam[$param_name]) ) return $cacheParam[$param_name]; elseif ( !$line = db_assoc_arr( "SELECT `VALUE` FROM `GlParams` WHERE `Name` = '$param_name'" ) ) return false; $cacheParam[$param_name] = $line['VALUE']; return $line['VALUE']; } function getParamDesc( $param_name ) { if ( !$line = db_assoc_arr( "SELECT `desc` FROM `GlParams` WHERE `Name` = '$param_name'" ) ) return false; return $line['desc']; } function setParam( $param_name, $param_val ) { global $cacheParam; if ( !$res = db_res( "UPDATE `GlParams` SET `VALUE` = '".process_db_input($param_val)."' WHERE `Name` = '$param_name'" ) ) return false; $cacheParam[$param_name] = $line[$param_val]; return true; } function mysqlErrorReport() { mail( $site['bugReportMail'], "Error", "Error in $_SERVER[PHP_SELF]: " . mysql_error() . "\nQuery: '$query'" ); } function genMySQLErr( $out, $query ='' ) { global $site; $aBackTrace = debug_backtrace(); unset( $aBackTrace[0] ); if( $query ) { //try help to find error $aFoundError = array(); foreach( $aBackTrace as $aCall ) { foreach( $aCall['args'] as $argNum => $argVal ) { if( strcmp( $argVal, $query ) == 0 ) { $aFoundError['file'] = $aCall['file']; $aFoundError['line'] = $aCall['line']; $aFoundError['function'] = $aCall['function']; $aFoundError['arg'] = $argNum; } } } if( $aFoundError ) { $sFoundError = <<Found error in file {$aFoundError['file']}
at line {$aFoundError['line']}. Called {$aFoundError['function']} function with erroneous argument #{$aFoundError['arg']}

EOJ; } } if( DB_FULL_VISUAL_PROCESSING ) { ?>
Beklager denne meldingen.
Query:
{$query}"; echo '
Mysql error:
'.mysql_error().'
'; echo '
'; echo $sFoundError; echo "Debug backtrace:
"; echoDbg( $aBackTrace ); echo "Called script: {$_SERVER['PHP_SELF']}
"; echo "Request parameters:
"; echoDbg( $_REQUEST ); echo '
'; } ?> Omtale fra vol.no

Vol.no har brukt tjenester fra oss i en tid, og gir følgende tilbakemelding på tjenestene.

Vesterålen Online har brukt Kampanjeavis.no`s systemer til å publisere ulikt annonseinnhold
på vår nettside www.vol.no siden våren 2010, med god effekt både for oss og våre kunder.
Vi har også benyttet Kampanjeavis.no for tilrettelegging av statiske kundeaviser,
slik at de kan publiseres på en effektiv og presentabel måte på nett.

Systemet er enkelt å betjene, og leverandøren har utvist en fleksibilitet og kundeservice
som gjør det enkelt for oss å anbefale konseptet til nye kunder.


Erik Jenssen - vol.no
Copyright © 2010 - 2016 ifil.no & kampanjeavis.no
Drift av ikunde.no
Kontakt oss:
e-post: salg(at)kampanjeavis.no
Telefon: 94540154
Share |